video ảnh kỉ yếu hay và đẹp cho các bạn muốn tạo video tập thể lớp hay những video proshow khác . ở đây mình sử dụng rất nhiều style và transition mà…

Nguồn:https://mcitmc.org/