Video quay cảnh bình minh, hoàng hôn trên mặt biển, bãi biển, đồi núi, đồng cỏ, rặng cây, làng mạc, thôn xóm … tuyệt đẹp dài 12’56”. Xem xong, bảo đảm…

Nguồn:https://mcitmc.org/