VirusCorona #CoronaVirus #Wuhan •Hạn chế đến nơi đông người như lễ hội, chùa chiền (nên đi tản ra vào ngày ít đông)… •Mang theo dung dịch rửa tay,…

Nguồn:https://mcitmc.org/