So sánh bút ApplePencil và S-pen của Samsung là 2 vấn đề không liên quan cũng như việc Tim cook trái lời Steve Jobs ra mắt ApplePencil. ** Video review …

Nguồn:https://mcitmc.org/