Video mới nhất: [Fb]: [Playlist]: Ông sinh năm 1975 trong một gia đình rất nghèo. Khi còn nhỏ …

Nguồn:https://mcitmc.org/