(VTC14) – Hưởng ứng phong trào Khỏa thân đạp xe thế giới, nhiều người dân ở thủ đô Mexcico City (Mexico) đã xuống đường là nhằm phản đối sự phụ thuộc của con người vào xe hơi và dầu mỏ.

Nguồn:https://mcitmc.org/